Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że odwołane zostały dyżury w punktach BPO

 Porady udzielane są telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Czym jest upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

30519090 debt ballUpadłość konsumencka potocznie nazywana bankructwem osobistym to ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która jest od 31 marca 2009 nowym instrumentem prawnym umożliwiającym proces oddłużenia osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W przypadku zajęcia  przez komornika wynagrodzenia za pracę są również pewne limity i kwoty wolne od zajęć.  Jednak istotna w tym przypadku będzie  podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, własna działalność gospodarcza.

Zasadą jest, że jeżeli dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę, zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków (60 proc. - jeśli ściągane są  zobowiązania z tytułu alimentów).

 Co się dzieje kiedy przestajemy spłacać zobowiązania?

woman 1733891 480Obecnie niemal 2 mln 505 tys. Polek i Polaków nie radzi sobie z terminowym zwrotem posiadanych zobowiązań zarówno kredytowych jak i poza kredytowych. Łączna kwota ich zaległych długów wynosi 62,3 mld zł. Są to zaległe zobowiązania osób prywatnych przekraczające co najmniej 200 zł z 60 dniowym opóźnieniem, m. in.  z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i  konsumpcyjnych,

pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków za usługi telekomunikacyjne, telewizję  kablową, prąd, gaz, czynsz, niezapłaconych alimentów, grzywien i kar orzeczonych

     

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od  01 lutego  2018 r. porady obywatelskie i prawne będą świadczone  w Szczecinie , w następujących punktach: